Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu.

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Agencja Wydawniczo-Reklamowa Małgorzata Sambor-Cao z siedzibą w Warszawie. 
Adres siedziby oraz adres do korespondencji: ul. Bartycka 115 lok 2, 00-716 Warszawa 
NIP: 9481808860
 Regon:147076236
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność 
z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz
 w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez zapisywanie danych podanych dobrowolnie podczas zamówienia, jednak koniecznych do jego zrealizowania.
 5. Dane podane w formularzu zamówienia są przetwarzane tylko w celu wynikającym 
z funkcji tego formularza.
 6. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Państwa dyspozycji.